Historia zdrowego żywienia

Planowanie pracy własnej i zespołu. Pojęcie planowania jest używane w różnych znaczeniach i przydziela mu się bardzo różne funkcje, zarówno na poziomie niewielkiej firmy, jak i całej gospodarki krajowej. Planowane w przedsiębiorstwach jest ukazywane jako narzędzie formułowania decyzji strategicznych. Planowanie znane jest od wieków. Już na początku XX w. Fayol, francuski uczony, mówił o „przewidywaniu”. „Przewidywanie” to w jego rozumieniu: snuć przypuszczenia co do przyszłości i przygotowywać ją, przewidywanie jest już początkiem działania. Wielu osobom, założenie własnej firmy kojarzy się ze stresem, odpowiedzialnością i znacznym ryzykiem. To skojarzenie jest dobre, ponieważ prowadzenie własnej działalności to nie tylko laury oraz bycie szefem samemu sobie, lecz też właśnie owa odpowiedzialność, stres i ryzyko. Dlatego osoby, które nie są odporne na stres, nie są odpowiedzialne nie powinny podejmować kroku, w celu założenia własnej firmy. Dlatego historia zdrowego żywienia pokazuje nam, ile zyskujemy.